سیستم های دارو رسانی در داروسازی سنتی ایران

زبان : فارسی

ناشر : محیا

سایر نویسندگان : نويسنده:مقیمی، حمیدرضا - نويسنده:شفیع‌زاده، آیدا - نويسنده:کمالی‌نژاد، محمد

تعداد صفحات : 156ص.

موضوعات مرتبط : دارو سازی - تاریخ - دارو شناسی - تاریخ

کتاب "سیستم های دارو رسانی در داروسازی سنتی ایران" در نرم‌افزار کتابخانه ای زیر وجود دارد:

کتابخانه جامع طب 1.5

906 عنوان کتاب و رساله طبی سنتی - اسلامی

متن کامل 906 عنوان کتاب و رساله طبّی در 1200 جزء، به زبان: فارسی، عربی، اردو و انگلیسی، شامل موضوعاتی مانند: طبّ قرآنی، طبّ روایی، احکام پزشکی و ...

100,000 تومان