مجموعه مقالات سومین همایش کشوری قرآن و طب

زبان : فارسی

ناشر : بنياد پژوهشهای قرآنی حوزه و دانشگاه

سایر نویسندگان : برگزارکننده :بنیاد پژوهشهای قرآنی حوزه و دانشگاه - نويسنده:میرمحمدی، جلیل - برگزارکننده :دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد - سرشناسه :همایش کشوری قرآن و طب (سومین : یزد: ۱۳۸۸)

تعداد صفحات : 2ج.

موضوعات مرتبط : قرآن - پزشکی و بهداشت - پزشکی - اسلام و پزشکی - کنگره‎ها - جنبه‌های قرآنی - کنگره‌ها

کتاب "مجموعه مقالات سومین همایش کشوری قرآن و طب" در نرم‌افزار کتابخانه ای زیر وجود دارد:

کتابخانه جامع طب 1.5

906 عنوان کتاب و رساله طبی سنتی - اسلامی

متن کامل 906 عنوان کتاب و رساله طبّی در 1200 جزء، به زبان: فارسی، عربی، اردو و انگلیسی، شامل موضوعاتی مانند: طبّ قرآنی، طبّ روایی، احکام پزشکی و ...

100,000 تومان