المطول

زبان : عربی

ناشر : مکتبة الداوري

سایر نویسندگان : نويسنده:جرجانی، علی بن محمد - شارح:تفتازانی، مسعود بن عمر - نويسنده:خطیب قزوینی، محمد بن عبد الرحمن - نويسنده:سکاکی، یوسف بن ابی‌بکر

تعداد صفحات : 483ص.

موضوعات مرتبط : خطیب قزوینی، محمد بن عبد الرحمن، 666 - 739ق. تلخیص المفتاح - نقد و تفسیر - زبان عربی - بدیع - زبان عربی - معانی و بیان

کتاب "المطول" در نرم‌افزار های کتابخانه ای زیر وجود دارد:

کتابخانه دروس حوزوی

۲۳۰ عنوان در ۷۸۵ جلد كتاب از دروس حوزوی

متن کامل ۲۳۰ عنوان در ۷۸۵ جلد كتاب از دروس حوزوی، به زبان عربی و فارسی، مشتمل بر موضوعات: ادبیات عربی، فقه، اصول ففه، فلسفه، منطق و ...

تخفیف  25 %  40,000    30,000 تومان

کتابخانه قواعد ادبیات عربی

تاریخ ادبیات عربی، لغت، صرف، نحو، معانی، بیان و بدیع

از جمله آثاری که در این برنامه به زبان عربی و فارسی ارائه گردیده، می توان به موارد ذیل اشاره کرد: مختصرالمعانی (تفتازانی)، جواهرالبلاغه، شرح ابن عقیل و ...

تخفیف  25 %  30,000    22,500 تومان