الوجیز فی تفسیر الکتاب العزیز

زبان : عربی

ناشر : دار التعارف للمطبوعات

سایر نویسندگان : نويسنده:طبرسی، فضل بن حسن - تلخيص:دخیل، علی محمد علی

تعداد صفحات : 836ص.

موضوعات مرتبط : تفاسیر - قرن 6ق. - تفاسیر شیعه - قرن 6ق.

کتاب "الوجیز فی تفسیر الکتاب العزیز " در نرم‌افزار های کتابخانه ای زیر وجود دارد:

جامع تفاسیر نور 3

دائره المعارف چند رسانه ای قرآن کریم

متن کامل 572 عنوان کتاب در 2413 جلد، شامل: متن کامل قرآن کریم؛ 452 عنوان تفسیر فارسی و عربی در 2092 جلد، از جمله مشتمل بر 4 عنوان تفسیر انگلیسی در 30 جلد و 15 فرهنگ‏ نامه معتبر قرآنى در 31 جلد و ...

تخفیف  25 %  40,000    30,000 تومان

مجموعه آثار شیخ طبرسی رحمه الله

متن 17 عنوان کتاب در 32 جلد از آثار شیخ طبرسی و دیگر کتب مرتبط با ایشان، در موضوع: تفسیر و علوم قرآن ...

تخفیف  5 %  15,000    14,250 تومان