ترجمه قرآن (سراج)

زبان : فارسی

ناشر : سازمان چاپ دانشگاه

سایر نویسندگان : نويسنده:سراج، رضا

تعداد صفحات :

موضوعات مرتبط :

کتاب "ترجمه قرآن (سراج)" در نرم‌افزار کتابخانه ای زیر وجود دارد:

جامع تفاسیر نور 3

دائره المعارف چند رسانه ای قرآن کریم

متن کامل 572 عنوان کتاب در 2413 جلد، شامل: متن کامل قرآن کریم؛ 452 عنوان تفسیر فارسی و عربی در 2092 جلد، از جمله مشتمل بر 4 عنوان تفسیر انگلیسی در 30 جلد و 15 فرهنگ‏ نامه معتبر قرآنى در 31 جلد و ...

تخفیف  5 %  30,000    28,500 تومان