برگزیده مشترک یاقوت حموی

زبان : فارسی

ناشر : امير کبير

سایر نویسندگان : نويسنده:یاقوت حموی، یاقوت بن عبد الله - مترجم:پروین گنابادی، محمد

تعداد صفحات : 245ص.

موضوعات مرتبط : ایران - جغرافیا - متون قدیمی تا قرن 14 - جغرافیا - متون قدیمی تا قرن 14 - نام‏های جغرافیایی - کشورهای اسلامی - جغرافیا - متون قدیمی تا قرن 14