تاریخ إربل

زبان : عربی

ناشر : دار الرشيد للنشر

سایر نویسندگان : نويسنده:ابن مستوفی، مبارک بن احمد - محقق:صقار، سامی بن خماس

تعداد صفحات : ج.

موضوعات مرتبط : جنگ گوگمل، 331ق. م. - تاریخ - جنگ گوگمل، 331ق. م. - سرگذشت نامه

کتاب "تاریخ إربل" در نرم‌افزار کتابخانه ای زیر وجود دارد:

جغرافیای جهان اسلام 2

مجموعه ای از منابع کهن و جدید جغرافیای جهان اسلام

متن 414 عنوان کتاب فارسی و عربی در 826 جلد، طیّ موضوعاتی مانند: تاریخ عمومی، جغرافیای شهرها، جغرافیای عمومی، جغرافیای ایران، جغرافیای تاریخی، جغرافیای قصص قرآن، جغرافیای کشورها، سفرنامه، شرح حال، مزارات، مسالک، معجم جغرافیایی و ...

تخفیف  5 %  15,000    14,250 تومان