تاریخ بیهق

زبان : فارسی

ناشر : فروغی

سایر نویسندگان : مقدمهنويس:قزوینی، محمد - نويسنده:بیهقی، علی بن زید - محقق:بهمنیار، احمد

تعداد صفحات : کج، 359ص.

موضوعات مرتبط : سبزوار - تاریخ - سبزوار - سرگذشت نامه - نثر فارسی - قرن 6ق.

کتاب "تاریخ بیهق" در نرم‌افزار کتابخانه ای زیر وجود دارد:

جغرافیای جهان اسلام 2

مجموعه ای از منابع کهن و جدید جغرافیای جهان اسلام

متن 414 عنوان کتاب فارسی و عربی در 826 جلد، طیّ موضوعاتی مانند: تاریخ عمومی، جغرافیای شهرها، جغرافیای عمومی، جغرافیای ایران، جغرافیای تاریخی، جغرافیای قصص قرآن، جغرافیای کشورها، سفرنامه، شرح حال، مزارات، مسالک، معجم جغرافیایی و ...

تخفیف  5 %  15,000    14,250 تومان