تاريخ بيهق (تعريب)

زبان : عربی

ناشر : دار إقرأ

سایر نویسندگان : نويسنده:بیهقی، علی بن زید - مترجم و محقق:هادی، یوسف

تعداد صفحات : 672ص.

موضوعات مرتبط : سبزوار - تاریخ

کتاب "تاريخ بيهق (تعريب)" در نرم‌افزار کتابخانه ای زیر وجود دارد:

جغرافیای جهان اسلام 2

مجموعه ای از منابع کهن و جدید جغرافیای جهان اسلام

متن 414 عنوان کتاب فارسی و عربی در 826 جلد، طیّ موضوعاتی مانند: تاریخ عمومی، جغرافیای شهرها، جغرافیای عمومی، جغرافیای ایران، جغرافیای تاریخی، جغرافیای قصص قرآن، جغرافیای کشورها، سفرنامه، شرح حال، مزارات، مسالک، معجم جغرافیایی و ...

تخفیف  5 %  15,000    14,250 تومان