حدود العالم من المشرق إلی المغرب

زبان : عربی

ناشر : الدار الثقافیة للنشر

سایر نویسندگان : محقق:هادی، یوسف - نويسنده:مؤلف ناشناخته (قرن 4 ق)

تعداد صفحات : 256ص.

موضوعات مرتبط : ایران - جغرافیا - متون قدیمی تا قرن 14 - جغرافیا - متون قدیمی تا قرن 14 - نثر فارسی - قرن 4ق. - کشورهای اسلامی - جغرافیا - متون قدیمی تا قرن 14

کتاب "حدود العالم من المشرق إلی المغرب" در نرم‌افزار کتابخانه ای زیر وجود دارد:

جغرافیای جهان اسلام 2

مجموعه ای از منابع کهن و جدید جغرافیای جهان اسلام

متن 414 عنوان کتاب فارسی و عربی در 826 جلد، طیّ موضوعاتی مانند: تاریخ عمومی، جغرافیای شهرها، جغرافیای عمومی، جغرافیای ایران، جغرافیای تاریخی، جغرافیای قصص قرآن، جغرافیای کشورها، سفرنامه، شرح حال، مزارات، مسالک، معجم جغرافیایی و ...

تخفیف  5 %  15,000    14,250 تومان