الخراج و صناعة الکتابة

زبان : عربی

ناشر : دار الرشيد للنشر

سایر نویسندگان : نويسنده:کاتب بغدادی، قدامه بن جعفر - محقق:زبیدی، محمد حسین

تعداد صفحات : ت، 745ص.

موضوعات مرتبط : ایران - جغرافیا - ایران - جغرافیای تاریخی - جغرافیای تاریخی - واژه نامه‏ها - خراج - مالیات اسلامی - کشورهای اسلامی - جغرافیا - واژه نامه‏ها

کتاب "الخراج و صناعة الکتابة" در نرم‌افزار کتابخانه ای زیر وجود دارد:

جغرافیای جهان اسلام 2

مجموعه ای از منابع کهن و جدید جغرافیای جهان اسلام

متن 414 عنوان کتاب فارسی و عربی در 826 جلد، طیّ موضوعاتی مانند: تاریخ عمومی، جغرافیای شهرها، جغرافیای عمومی، جغرافیای ایران، جغرافیای تاریخی، جغرافیای قصص قرآن، جغرافیای کشورها، سفرنامه، شرح حال، مزارات، مسالک، معجم جغرافیایی و ...

تخفیف  5 %  15,000    14,250 تومان