الخراج (ترجمه)

زبان : فارسی

ناشر : البرز

سایر نویسندگان : نويسنده:کاتب بغدادی، قدامه بن جعفر - مترجم:قرچانلو، حسین

تعداد صفحات : 240ص.

موضوعات مرتبط : خراج - مالیات اسلامی

کتاب "الخراج (ترجمه)" در نرم‌افزار کتابخانه ای زیر وجود دارد:

جغرافیای جهان اسلام 2

مجموعه ای از منابع کهن و جدید جغرافیای جهان اسلام

متن 414 عنوان کتاب فارسی و عربی در 826 جلد، طیّ موضوعاتی مانند: تاریخ عمومی، جغرافیای شهرها، جغرافیای عمومی، جغرافیای ایران، جغرافیای تاریخی، جغرافیای قصص قرآن، جغرافیای کشورها، سفرنامه، شرح حال، مزارات، مسالک، معجم جغرافیایی و ...

تخفیف  5 %  15,000    14,250 تومان