عجائب الأقالیم السبعة إلی نهایة العمارة (ترجمه)

زبان : فارسی

ناشر : شرک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ س‍وره‌ م‍ه‍ر

سایر نویسندگان : مترجم:قرچانلو، حسین - نويسنده:سهراب

تعداد صفحات : 297ص.

موضوعات مرتبط : جغرافیای اسلامی - متون قدیمی تا قرن 14 - جغرافیای طبیعی - متون قدیمی تا قرن 14

کتاب "عجائب الأقالیم السبعة إلی نهایة العمارة (ترجمه)" در نرم‌افزار کتابخانه ای زیر وجود دارد:

جغرافیای جهان اسلام 2

مجموعه ای از منابع کهن و جدید جغرافیای جهان اسلام

متن 414 عنوان کتاب فارسی و عربی در 826 جلد، طیّ موضوعاتی مانند: تاریخ عمومی، جغرافیای شهرها، جغرافیای عمومی، جغرافیای ایران، جغرافیای تاریخی، جغرافیای قصص قرآن، جغرافیای کشورها، سفرنامه، شرح حال، مزارات، مسالک، معجم جغرافیایی و ...

تخفیف  5 %  15,000    14,250 تومان