المسالک و الممالک (البکري)

زبان : عربی

ناشر : دار الغرب الإسلامي

سایر نویسندگان : نويسنده:بکری، عبد الله بن عبد العزیز - محقق:فان لیوفن، آدریان - محقق:فیری، اندری

تعداد صفحات : 2ج.

موضوعات مرتبط : آفریقای شمالی - سیر و سیاحت - بکری، عبد الله بن عبد العزیز، 432 - 487ق. - سفرها

کتاب "المسالک و الممالک (البکري)" در نرم‌افزار کتابخانه ای زیر وجود دارد:

جغرافیای جهان اسلام 2

مجموعه ای از منابع کهن و جدید جغرافیای جهان اسلام

متن 414 عنوان کتاب فارسی و عربی در 826 جلد، طیّ موضوعاتی مانند: تاریخ عمومی، جغرافیای شهرها، جغرافیای عمومی، جغرافیای ایران، جغرافیای تاریخی، جغرافیای قصص قرآن، جغرافیای کشورها، سفرنامه، شرح حال، مزارات، مسالک، معجم جغرافیایی و ...

تخفیف  5 %  15,000    14,250 تومان