المسالک و الممالک (اصطخري، لیدن)

زبان : فارسی، عربی

ناشر : دار صادر

سایر نویسندگان : محقق:ابوزید، احمد بن سهل - نويسنده:اصطخری، ابراهیم بن محمد

تعداد صفحات : 348، xiص.

موضوعات مرتبط : ایران - جغرافیا - جغرافیا - متون قدیمی تا قرن 14 - کشورهای اسلامی - جغرافیا

کتاب "المسالک و الممالک (اصطخري، لیدن)" در نرم‌افزار کتابخانه ای زیر وجود دارد:

جغرافیای جهان اسلام 2

مجموعه ای از منابع کهن و جدید جغرافیای جهان اسلام

متن 414 عنوان کتاب فارسی و عربی در 826 جلد، طیّ موضوعاتی مانند: تاریخ عمومی، جغرافیای شهرها، جغرافیای عمومی، جغرافیای ایران، جغرافیای تاریخی، جغرافیای قصص قرآن، جغرافیای کشورها، سفرنامه، شرح حال، مزارات، مسالک، معجم جغرافیایی و ...

تخفیف  5 %  15,000    14,250 تومان