تاریخنامه طبری

زبان : فارسی

ناشر : صدا و سيمای جمهوری اسلامی ايران، انتشارات سروش

سایر نویسندگان : نويسنده:بلعمی، محمد بن محمد - مصحح:روشن، محمد

تعداد صفحات : 2ج.

موضوعات مرتبط : اسلام - تاریخ - متون قدیمی تا قرن 14 - ایران - تاریخ - پس از اسلام، 12ق. - تاریخ جهان - متون قدیمی تا قرن 14 - نثر فارسی - قرن 4ق. - کشورهای اسلامی - تاریخ