شرفنامه (چاپ دمشق)

زبان : عربی

ناشر : المدی

سایر نویسندگان : نويسنده:بدلیسی‌، شرف‌ الدین‌ بن‌ شمس ‌الدین‌ - مترجم:روژبیانی، محمد جمیل بندی

تعداد صفحات : 743ص.

موضوعات مرتبط : کردان - کردستان - تاریخ