نشست تخصصی بررسی نقش مطبوعات در بسترسازی کودتای 28 مرداد

زبان : فارسی

ناشر : مؤسسه مطالعات و پژوهشهاى سیاسى‏

سایر نویسندگان : نويسنده:نشست تخصصی بررسی نقش مطبوعات در بستر سازی کودتای 28 مرداد 1332

تعداد صفحات : [155]ص.

موضوعات مرتبط : ایران - تاریخ - پهلوی، 1320 - 1357 - کودتای 28 مرداد - اسناد و مدارک - ایران - تاریخ - پهلوی، 1320 - 1357 - کودتای 28 مرداد - کنگره‏ها