نشوار المحاضرة و أخبار المذاکرة

زبان : عربی

ناشر : [بی نا]

سایر نویسندگان : نويسنده:تنوخی، محسن بن علی - محقق:شالجی، عبود

تعداد صفحات : 8ج.

موضوعات مرتبط : ادبیات عربی - لطیفه، هجو و طنز

کتاب "نشوار المحاضرة و أخبار المذاکرة" در نرم‌افزار کتابخانه ای زیر وجود دارد:

تراث 2

جامع منابع فرهنگ و ادب

متن کامل ۲۸۳ عنوان کتاب فارسی و عربی در ۵۲۹ جلد، در زمینه: آداب، فرهنگ، علوم و تاریخ اجتماعی مسلمانان، دسته بندی کتاب ها در موضوعاتی همچون: دبیری، کتابت، امثال، امالی، حکایات و سیاست نامه و ...

تخفیف  5 %  10,000    9,500 تومان