معجم الأدباء

زبان : عربی

ناشر : دار الغرب الإسلامي

سایر نویسندگان : نويسنده:یاقوت حموی، یاقوت بن عبد الله - محقق:عباس، احسان

تعداد صفحات : 7ج. (ز، 3541ص.)

موضوعات مرتبط : ادبیات عربی - تاریخ و نقد - ادبیات عربی - سرگذشت نامه و کتاب شناسی - شاعران عرب - سرگذشت نامه - نویسندگان اسلامی - سرگذشت نامه - نویسندگان عرب - سرگذشت نامه

کتاب "معجم الأدباء " در نرم‌افزار کتابخانه ای زیر وجود دارد:

تراجم و کتابشناسی 3

معجم لفظی کتاب ‏شناسی و شخصیت‏ شناسی شیعه

متن کامل 339 عنوان کتاب در مورد شخصیت‏ شناسی و کتاب‏ شناسی در 1178 جلد

تخفیف  25 %  30,000    22,500 تومان