الآثار الباقیة عن القرون الخالیة

زبان : عربی

ناشر : مرکز پژوهشی ميراث مکتوب

سایر نویسندگان : نويسنده:ابو ریحان بیرونی، محمد بن احمد - محقق:اذکایی، پرویز

تعداد صفحات : کط، [900]ص.

موضوعات مرتبط : ایران - آداب و رسوم - متون قدیمی تا قرن 14 - جشن‏ها - متون قدیمی تا قرن 14 - سال شمار - متون قدیمی تا قرن 14 - گاه شماری - متون قدیمی تا قرن 14 - گاه نامه‏ها - متون قدیمی تا قرن 14

کتاب "الآثار الباقیة عن القرون الخالیة" در نرم‌افزار های کتابخانه ای زیر وجود دارد:

جغرافیای جهان اسلام 2

مجموعه ای از منابع کهن و جدید جغرافیای جهان اسلام

متن 414 عنوان کتاب فارسی و عربی در 826 جلد، طیّ موضوعاتی مانند: تاریخ عمومی، جغرافیای شهرها، جغرافیای عمومی، جغرافیای ایران، جغرافیای تاریخی، جغرافیای قصص قرآن، جغرافیای کشورها، سفرنامه، شرح حال، مزارات، مسالک، معجم جغرافیایی و ...

تخفیف  5 %  15,000    14,250 تومان

تراث 2

جامع منابع فرهنگ و ادب

متن کامل ۲۸۳ عنوان کتاب فارسی و عربی در ۵۲۹ جلد، در زمینه: آداب، فرهنگ، علوم و تاریخ اجتماعی مسلمانان، دسته بندی کتاب ها در موضوعاتی همچون: دبیری، کتابت، امثال، امالی، حکایات و سیاست نامه و ...

تخفیف  5 %  10,000    9,500 تومان