الإعجاز و الإیجاز

زبان : عربی

ناشر : مکتبة القرآن

سایر نویسندگان : نويسنده:ثعالبی، عبدالملک بن محمد - محقق:سلیم، محمد ابراهیم

تعداد صفحات : 223ص.

موضوعات مرتبط : ادبیات عربی - قرن 5ق. - ادبیات عربی - مجموعه‌ها - ضرب المثل‏های عربی

کتاب "الإعجاز و الإیجاز" در نرم‌افزار کتابخانه ای زیر وجود دارد:

تراث 2

جامع منابع فرهنگ و ادب

متن کامل ۲۸۳ عنوان کتاب فارسی و عربی در ۵۲۹ جلد، در زمینه: آداب، فرهنگ، علوم و تاریخ اجتماعی مسلمانان، دسته بندی کتاب ها در موضوعاتی همچون: دبیری، کتابت، امثال، امالی، حکایات و سیاست نامه و ...

تخفیف  5 %  10,000    9,500 تومان