إنباه الرواة علی أنباه النحاة

زبان : عربی

ناشر : المکتبة العصرية

سایر نویسندگان : نويسنده:قفطی، علی بن یوسف - محقق:ابراهیم، محمد ابوالفضل

تعداد صفحات : 4ج.

موضوعات مرتبط : ادبیات عربی - سرگذشت نامه - زبان شناسان عرب - سرگذشت نامه - شاعران عرب - سرگذشت نامه - شعر عربی - مجموعه‌ها

کتاب "إنباه الرواة علی أنباه النحاة" در نرم‌افزار کتابخانه ای زیر وجود دارد:

تراجم و کتابشناسی 3

معجم لفظی کتاب ‏شناسی و شخصیت‏ شناسی شیعه

متن کامل 339 عنوان کتاب در مورد شخصیت‏ شناسی و کتاب‏ شناسی در 1178 جلد

تخفیف  5 %  20,000    19,000 تومان