الأوائل

زبان : عربی

ناشر : دار البشير

سایر نویسندگان : نويسنده:عسکری، حسن بن عبدالله - محقق:وکیل، محمد السید

تعداد صفحات : [460]ص.

موضوعات مرتبط : اطلاعات عمومی - متون قدیمی تا قرن 14 - شگفتیهای جهان - متون قدیمی تا قرن 14

کتاب "الأوائل" در نرم‌افزار کتابخانه ای زیر وجود دارد:

تراث 2

جامع منابع فرهنگ و ادب

متن کامل ۲۸۳ عنوان کتاب فارسی و عربی در ۵۲۹ جلد، در زمینه: آداب، فرهنگ، علوم و تاریخ اجتماعی مسلمانان، دسته بندی کتاب ها در موضوعاتی همچون: دبیری، کتابت، امثال، امالی، حکایات و سیاست نامه و ...

تخفیف  5 %  10,000    9,500 تومان