معجم الأدباء

زبان : فارسی

ناشر : صدا و سيمای جمهوری اسلامی ايران، انتشارات سروش

سایر نویسندگان : نويسنده:یاقوت حموی، یاقوت بن عبد الله - مترجم:آیتی، عبدالمحمد

تعداد صفحات : 2ج.

موضوعات مرتبط : ادبیات عربی - تاریخ و نقد - ادبیات عربی - سرگذشت نامه و کتاب شناسی - شاعران عرب - سرگذشت نامه - نویسندگان اسلامی - سرگذشت نامه - نویسندگان عرب - سرگذشت نامه و کتاب شناسی