حیاة الحیوان الکبری

زبان : عربی

ناشر : دار الکتب العلمية، منشورات محمد علي بيضون

سایر نویسندگان : مصحح:بسج، احمد حسن - نويسنده:دمیری، محمد بن موسی

تعداد صفحات : 2ج.

موضوعات مرتبط : ادبیات عربی - قرن 8ق. - حیوانها - افسانه‎ها و قصه‎ها - حیوان‏ها - دایره المعارف‏ها - حیوانها - متون قدیمی تا قرن 14 - حیوانها در ادبیات - متون قدیمی تا قرن 14 - دایره المعارف‏ها و واژه نامه‎های عربی - شگفتی‏های جهان

کتاب "حیاة الحیوان الکبری" در نرم‌افزار کتابخانه ای زیر وجود دارد:

تراث 2

جامع منابع فرهنگ و ادب

متن کامل ۲۸۳ عنوان کتاب فارسی و عربی در ۵۲۹ جلد، در زمینه: آداب، فرهنگ، علوم و تاریخ اجتماعی مسلمانان، دسته بندی کتاب ها در موضوعاتی همچون: دبیری، کتابت، امثال، امالی، حکایات و سیاست نامه و ...

تخفیف  5 %  10,000    9,500 تومان