الحیوان

زبان : عربی

ناشر : دار الکتب العلمية، منشورات محمد علي بيضون

سایر نویسندگان : نويسنده:جاحظ، عمرو بن بحر - حاشيه نويس:عیون سود، محمد باسل

تعداد صفحات : 7ج. در چهار مجلد

موضوعات مرتبط : ادبیات عربی - قرن 3ق. - مجموعه‌ها - حیوانها در ادبیات - متون قدیمی تا قرن 14

کتاب "الحیوان" در نرم‌افزار کتابخانه ای زیر وجود دارد:

تراث 2

جامع منابع فرهنگ و ادب

متن کامل ۲۸۳ عنوان کتاب فارسی و عربی در ۵۲۹ جلد، در زمینه: آداب، فرهنگ، علوم و تاریخ اجتماعی مسلمانان، دسته بندی کتاب ها در موضوعاتی همچون: دبیری، کتابت، امثال، امالی، حکایات و سیاست نامه و ...

تخفیف  5 %  10,000    9,500 تومان