دمیة القصر و عصرة أهل العصر

زبان : عربی

ناشر : دار الجيل

سایر نویسندگان : نويسنده:باخرزی، علی بن حسن - محقق:تونجی، محمد

تعداد صفحات : 3ج.

موضوعات مرتبط : ایران - شاعران عرب - کشورهای اسلامی

کتاب "دمیة القصر و عصرة أهل العصر" در نرم‌افزار کتابخانه ای زیر وجود دارد:

تراث 2

جامع منابع فرهنگ و ادب

متن کامل ۲۸۳ عنوان کتاب فارسی و عربی در ۵۲۹ جلد، در زمینه: آداب، فرهنگ، علوم و تاریخ اجتماعی مسلمانان، دسته بندی کتاب ها در موضوعاتی همچون: دبیری، کتابت، امثال، امالی، حکایات و سیاست نامه و ...

تخفیف  5 %  10,000    9,500 تومان