رسائل الجاحظ

زبان : عربی

ناشر : دار و مکتبة الهلال

سایر نویسندگان : نويسنده:جاحظ، عمرو بن بحر - مصحح:بو ملحم، علی

تعداد صفحات : 646 ص.

موضوعات مرتبط : ادبیات عربی - قرن 3ق. - ادبیات عربی - مجموعه‌ها

کتاب "رسائل الجاحظ" در نرم‌افزار کتابخانه ای زیر وجود دارد:

تراث 2

جامع منابع فرهنگ و ادب

متن کامل ۲۸۳ عنوان کتاب فارسی و عربی در ۵۲۹ جلد، در زمینه: آداب، فرهنگ، علوم و تاریخ اجتماعی مسلمانان، دسته بندی کتاب ها در موضوعاتی همچون: دبیری، کتابت، امثال، امالی، حکایات و سیاست نامه و ...

تخفیف  5 %  10,000    9,500 تومان