رسائل المقريزي

زبان : عربی

ناشر : دار الحدیث

سایر نویسندگان : نويسنده:مقریزی، احمد بن علی - محقق:قاسم، احمد مصطفی - محقق:بدری، رمضان

تعداد صفحات : [367]ص.

موضوعات مرتبط : اسلام - تاریخ - از آغاز تا 132ق. - امویان - توحید - هاشمیان - کشورهای اسلامی - تاریخ

کتاب "رسائل المقريزي" در نرم‌افزار کتابخانه ای زیر وجود دارد:

تراث 2

جامع منابع فرهنگ و ادب

متن کامل ۲۸۳ عنوان کتاب فارسی و عربی در ۵۲۹ جلد، در زمینه: آداب، فرهنگ، علوم و تاریخ اجتماعی مسلمانان، دسته بندی کتاب ها در موضوعاتی همچون: دبیری، کتابت، امثال، امالی، حکایات و سیاست نامه و ...

تخفیف  5 %  10,000    9,500 تومان