زهر الآداب و ثمر الألباب (دار الجلیل)

زبان : عربی

ناشر : دار الجيل

سایر نویسندگان : نويسنده:حصری، ابراهیم بن علی - محقق:زکی مبارک، محمد - محقق:عبدالحمید، محمد محیی‌الدین

تعداد صفحات : ۴ج . در دو مجلد

موضوعات مرتبط : ادبیات عربی - قرن 4ق. - شعر عربی - مجموعه‌ها