الشعر و الشعراء

زبان : عربی

ناشر : دار الحدیث

سایر نویسندگان : نويسنده:ابن‌قتیبه، عبدالله بن مسلم - محقق و شارح:شاکر، احمد محمد

تعداد صفحات : 2ج.

موضوعات مرتبط : زبان عربی - فن شعر - شاعران عرب - شعر عربی - تاریخ و نقد - نقد ادبی

کتاب "الشعر و الشعراء" در نرم‌افزار های کتابخانه ای زیر وجود دارد:

تراث 2

جامع منابع فرهنگ و ادب

متن کامل ۲۸۳ عنوان کتاب فارسی و عربی در ۵۲۹ جلد، در زمینه: آداب، فرهنگ، علوم و تاریخ اجتماعی مسلمانان، دسته بندی کتاب ها در موضوعاتی همچون: دبیری، کتابت، امثال، امالی، حکایات و سیاست نامه و ...

تخفیف  5 %  10,000    9,500 تومان

تراجم و کتابشناسی 3

معجم لفظی کتاب ‏شناسی و شخصیت‏ شناسی شیعه

متن کامل 339 عنوان کتاب در مورد شخصیت‏ شناسی و کتاب‏ شناسی در 1178 جلد

تخفیف  5 %  20,000    19,000 تومان