الصناعتین، الکتابة و الشعر

زبان : عربی

ناشر : المکتبة العصرية

سایر نویسندگان : نويسنده:عسکری، حسن بن عبدالله - نويسنده:ابراهیم، محمد ابوالفضل - محقق:بجاوی، علی محمد

تعداد صفحات : 528ص.

موضوعات مرتبط : زبان عربی - فن شعر - زبان عربی - فن نگارش - زبان عربی - معانی و بیان

کتاب "الصناعتین، الکتابة و الشعر" در نرم‌افزار های کتابخانه ای زیر وجود دارد:

کتابخانه قواعد ادبیات عربی

تاریخ ادبیات عربی، لغت، صرف، نحو، معانی، بیان و بدیع

از جمله آثاری که در این برنامه به زبان عربی و فارسی ارائه گردیده، می توان به موارد ذیل اشاره کرد: مختصرالمعانی (تفتازانی)، جواهرالبلاغه، شرح ابن عقیل و ...

تخفیف  5 %  20,000    19,000 تومان

تراث 2

جامع منابع فرهنگ و ادب

متن کامل ۲۸۳ عنوان کتاب فارسی و عربی در ۵۲۹ جلد، در زمینه: آداب، فرهنگ، علوم و تاریخ اجتماعی مسلمانان، دسته بندی کتاب ها در موضوعاتی همچون: دبیری، کتابت، امثال، امالی، حکایات و سیاست نامه و ...

تخفیف  5 %  10,000    9,500 تومان