عیون الأخبار

زبان : عربی

ناشر : دار الکتب العلمية، منشورات محمد علي بيضون

سایر نویسندگان : نويسنده:ابن‌قتیبه، عبدالله بن مسلم - شارح:طویل، یوسف علی

تعداد صفحات : 4ج. (در دو مجلد)

موضوعات مرتبط : احادیث اهل سنت - قرن 3ق. - اسلام - دایره المعارف‏ها - دایره المعارف‏ها و واژه نامه‏های عربی - متون قدیمی تا قرن 14

کتاب "عیون الأخبار" در نرم‌افزار های کتابخانه ای زیر وجود دارد:

تراث 2

جامع منابع فرهنگ و ادب

متن کامل ۲۸۳ عنوان کتاب فارسی و عربی در ۵۲۹ جلد، در زمینه: آداب، فرهنگ، علوم و تاریخ اجتماعی مسلمانان، دسته بندی کتاب ها در موضوعاتی همچون: دبیری، کتابت، امثال، امالی، حکایات و سیاست نامه و ...

تخفیف  5 %  10,000    9,500 تومان

اخلاق اسلامی

كتابخانه اخلاق اسلامی

متن كامل 343 عنوان كتاب در 597 جلد، در موضوعات: آداب، حقوق، فضایل اخلاقی و ...

تخفیف  5 %  30,000    28,500 تومان