شرح نبراس الهدی فی أحکام الفقه و أسرارها - أرجوزة فی الفقه

زبان : عربی

ناشر : بيدار

سایر نویسندگان : نويسنده:سبزواری، هادی بن مهدی - محقق:بیدارفر، محسن

تعداد صفحات : 526ص.

موضوعات مرتبط : سبزواری، هادی بن مهدی ، 1212 - 1289ق. نبراس الهدی - نقد و تفسیر - فقه جعفری - شعر - فقه جعفری - قرن 13ق.

کتاب "شرح نبراس الهدی فی أحکام الفقه و أسرارها - أرجوزة فی الفقه" در نرم‌افزار کتابخانه ای زیر وجود دارد:

جامع فقه اهل البیت علیهم السلام ۲

کتابخانه تخصصی فقه

کتابخانه ای تخصصی با بیش از ۳۰۰۰ جلد کتاب و رساله فقهی

تخفیف  25 %  40,000    30,000 تومان