‏الصراط المستقیم (فی ربط الحادث بالقدیم)

زبان : عربی

ناشر : مرکز پژوهشی ميراث مکتوب

سایر نویسندگان : نويسنده:میرداماد، محمد باقر بن محمد - محقق:اوجبی، علی

تعداد صفحات : سی ویک، 365ص.

موضوعات مرتبط : حدوث و قدم - فلسفه اسلامی

کتاب "‏الصراط المستقیم (فی ربط الحادث بالقدیم)" در نرم‌افزار کتابخانه ای زیر وجود دارد:

مجموعه آثار میرداماد رحمه الله

متن 29 عنوان کتاب در 48 جلد از آثار سید محمدباقر میرداماد استرآبادی و دیگر آثار مرتبط با ایشان

متن 29 عنوان کتاب در 48 جلد از آثار سید محمدباقر میرداماد استرآبادی و دیگر آثار مرتبط با ایشان، از قبیل: شرح الصحیفة السجادیة، التعلیقة علی الکافي، مصنفات میر داماد، جذوات و مواقیت، القبسات و ...

تخفیف  5 %  15,000    14,250 تومان