درر الاخبار با ترجمه

زبان : عربی

ناشر : دفتر مطالعات تاریخ و معارف اسلامی

سایر نویسندگان : مترجم:حجازی، علیرضا - مترجم:عیدی خسروشاهی، محمد - نويسنده:حجازی شهرضایی، مهدی

تعداد صفحات : 6، 750ص.

موضوعات مرتبط : احادیث شیعه - قرن 12ق. - اخلاق اسلامی - متون قدیمی تا قرن 14

کتاب "درر الاخبار با ترجمه" در نرم‌افزار کتابخانه ای زیر وجود دارد:

گنجینه روایات نور 1.2

جامع روایات اهل بیت (ع) با ترجمه فارسی

تخفیف  5 %  10,000    9,500 تومان