الأصنام

زبان : عربی

ناشر : دار الکتب المصریة

سایر نویسندگان : نويسنده:ابن کلبی، هشام بن محمد - محقق:صفوت، احمد زکی

تعداد صفحات : 40، 111، IVص.

موضوعات مرتبط : اعراب - آداب و رسوم - تحقیق - بت پرستی - عربستان - بتها

کتاب "الأصنام" در نرم‌افزار کتابخانه ای زیر وجود دارد:

نور السیره ۲

جامع منابع تاریخ اسلام

متن کامل ۸۳ عنوان کتاب فارسی و عربی در ۴۱۰ جلد در زمینه: تاریخ اسلام، سیره نبوی، حاکمان و پادشاهان، جغرافیای بلاد، انساب و ...

تخفیف  5 %  20,000    19,000 تومان