الأنساب

زبان : عربی

ناشر : مطبعة مجلس، دائرة المعارف العثمانیة

سایر نویسندگان : نويسنده:سمعانی، عبد الکریم بن محمد - مصحح:معلمی، عبد الرحمن بن یحیی

تعداد صفحات : 13ج.

موضوعات مرتبط : اعراب - سرگذشتنامه - متون قدیمی تا قرن 14 - نامهای جغرافیایی - کشورهای اسلامی - تلفظ - نام‏های عربی - کشورهای اسلامی - تلفظ - نسب شناسی - متون قدیمی تا قرن 14 - کشورهای اسلامی - نسب نامه - متون قدیمی تا قرن 14

کتاب "الأنساب" در نرم‌افزار های کتابخانه ای زیر وجود دارد:

نور السیره ۲

جامع منابع تاریخ اسلام

متن کامل ۸۳ عنوان کتاب فارسی و عربی در ۴۱۰ جلد در زمینه: تاریخ اسلام، سیره نبوی، حاکمان و پادشاهان، جغرافیای بلاد، انساب و ...

تخفیف  5 %  20,000    19,000 تومان

تراث 2

جامع منابع فرهنگ و ادب

متن کامل ۲۸۳ عنوان کتاب فارسی و عربی در ۵۲۹ جلد، در زمینه: آداب، فرهنگ، علوم و تاریخ اجتماعی مسلمانان، دسته بندی کتاب ها در موضوعاتی همچون: دبیری، کتابت، امثال، امالی، حکایات و سیاست نامه و ...

تخفیف  5 %  10,000    9,500 تومان

تراجم و کتابشناسی 3

معجم لفظی کتاب ‏شناسی و شخصیت‏ شناسی شیعه

متن کامل 339 عنوان کتاب در مورد شخصیت‏ شناسی و کتاب‏ شناسی در 1178 جلد

تخفیف  5 %  20,000    19,000 تومان