اعجاز بیانی قرآن

زبان : فارسی

ناشر : شرکت انتشارات علمی و فرهنگی

سایر نویسندگان : مترجم:صابری، حسین - نويسنده:اب‍ن‌ازرق‌، ن‍اف‍ع ‌‌بن ‌ازرق‌ - نويسنده:بنت الشاطی، عایشه

تعداد صفحات : هفده، 632ص.

موضوعات مرتبط : ابن ازرق، نافع بن ازرق ، - 65ق. المسائل - نقد و تفسیر - قرآن - اعجاز - قرآن - مسایل ادبی - قرآن - مسایل لغوی

کتاب "اعجاز بیانی قرآن" در نرم‌افزار کتابخانه ای زیر وجود دارد:

مشکات الانوار

نخستین کتابخانه جامع علوم قرآنی

502 عنوان كتاب در حدود ۶۰۰ جلد از منابع مهم فارسی و عربی علوم قرآنی، استخراج شرح حال تفسیری ۳۱۶۷ تن از مفسران در قالب ۳۵ نمایه از ۲۷ منبع و ...

تخفیف  5 %  20,000    19,000 تومان