جمال القرّاء و کمال الإقراء

زبان : عربی

ناشر : مؤسسة الکتب الثقافیة

سایر نویسندگان : محقق:سیف القاضی، عبدالحق عبدالدایم - اشراف:محیسن، محمد سالم - نويسنده:سخاوی، علی بن محمد

تعداد صفحات : 2ج.

موضوعات مرتبط : قرآن - تجوید - قرآن - علوم قرآنی - قرآن - قرائت - قرآن - ناسخ و منسوخ

کتاب "جمال القرّاء و کمال الإقراء" در نرم‌افزار های کتابخانه ای زیر وجود دارد:

جامع تفاسیر نور 3

دائره المعارف چند رسانه ای قرآن کریم

متن کامل 572 عنوان کتاب در 2413 جلد، شامل: متن کامل قرآن کریم؛ 452 عنوان تفسیر فارسی و عربی در 2092 جلد، از جمله مشتمل بر 4 عنوان تفسیر انگلیسی در 30 جلد و 15 فرهنگ‏ نامه معتبر قرآنى در 31 جلد و ...

تخفیف  5 %  30,000    28,500 تومان

مشکات الانوار

نخستین کتابخانه جامع علوم قرآنی

502 عنوان كتاب در حدود ۶۰۰ جلد از منابع مهم فارسی و عربی علوم قرآنی، استخراج شرح حال تفسیری ۳۱۶۷ تن از مفسران در قالب ۳۵ نمایه از ۲۷ منبع و ...

تخفیف  5 %  20,000    19,000 تومان