المرشد الوجیز الی علوم تتعلق بالکتاب العزیز

زبان : عربی

ناشر : دار الکتب العلمية، منشورات محمد علي بيضون

سایر نویسندگان : نويسنده:ابو شامه، عبد الرحمن بن اسماعیل

تعداد صفحات : 160ص.

موضوعات مرتبط : احادیث خاص (سبعه احرف) - قرآن - علوم قرآنی - قرآن - قرائت

کتاب "المرشد الوجیز الی علوم تتعلق بالکتاب العزیز" در نرم‌افزار کتابخانه ای زیر وجود دارد:

مشکات الانوار

نخستین کتابخانه جامع علوم قرآنی

502 عنوان كتاب در حدود ۶۰۰ جلد از منابع مهم فارسی و عربی علوم قرآنی، استخراج شرح حال تفسیری ۳۱۶۷ تن از مفسران در قالب ۳۵ نمایه از ۲۷ منبع و ...

تخفیف  5 %  20,000    19,000 تومان