سراج القاری المبتدی و تذکار المقری المنتهی

زبان : عربی

ناشر : دار الکتب العلمية، منشورات محمد علي بيضون

سایر نویسندگان : نويسنده:ابن قاصح، علی بن عثمان - محقق:شاهین، محمد عبد القادر

تعداد صفحات : 349ص.

موضوعات مرتبط : شاطبی، قاسم بن فیره، 538 - 590ق. حرز الامانی و وجه التهانی - نقد و تفسیر - شعر عربی - قرن 6ق. - قرآن - قرائت

کتاب "سراج القاری المبتدی و تذکار المقری المنتهی" در نرم‌افزار کتابخانه ای زیر وجود دارد:

مشکات الانوار

نخستین کتابخانه جامع علوم قرآنی

502 عنوان كتاب در حدود ۶۰۰ جلد از منابع مهم فارسی و عربی علوم قرآنی، استخراج شرح حال تفسیری ۳۱۶۷ تن از مفسران در قالب ۳۵ نمایه از ۲۷ منبع و ...

تخفیف  5 %  20,000    19,000 تومان