شناخت‌نامه عبدالجلیل و «نقض»

زبان : فارسی

ناشر : موسسه علمی فرهنگی دار الحديث، سازمان چاپ و نشر

سایر نویسندگان : به کوشش:ربانی، هادی

تعداد صفحات : 440ص.

موضوعات مرتبط : اهل سنت - دفاعیه‎ها و ردیه‎ها - شیعه - دفاعیه‎ها و ردیه‎ها