پزشکی سنتی و عاميانه مردم ايران با نگاه مردم شناختی

زبان : فارسی

ناشر : امير کبير

سایر نویسندگان : نويسنده:جانب اللهي، محمد سعيد

تعداد صفحات : 367ص.

موضوعات مرتبط : پزشکی سنتی - ایران - نسخه‏ها و دستور العمل‏ها

کتاب "پزشکی سنتی و عاميانه مردم ايران با نگاه مردم شناختی" در نرم‌افزار کتابخانه ای زیر وجود دارد:

کتابخانه جامع طب 1.5

906 عنوان کتاب و رساله طبی سنتی - اسلامی

متن کامل 906 عنوان کتاب و رساله طبّی در 1200 جزء، به زبان: فارسی، عربی، اردو و انگلیسی، شامل موضوعاتی مانند: طبّ قرآنی، طبّ روایی، احکام پزشکی و ...

100,000 تومان