اشرف افغان در تختگاه اصفهان‏ (به روایت شاهدان هلندی)

زبان : فارسی

ناشر : توس

سایر نویسندگان : مترجم:سری، ابو القاسم - نويسنده:فلور، ویلم

تعداد صفحات : یازده، 232ص.

موضوعات مرتبط : ایران - تاریخ - حکومت افغانان، 1135 - 1142ق.

کتاب "اشرف افغان در تختگاه اصفهان‏ (به روایت شاهدان هلندی)" در نرم‌افزار های کتابخانه ای زیر وجود دارد:

تاریخ ایران اسلامی

متن ۴۷۲ جلد کتاب در زمينه تاريخ ايران دوره اسلامي

متن كامل ۲۷۶ عنوان كتاب در ۴۷۲ جلد در زمينه تاريخ ايران دوره اسلامي، شامل: تاريخ عمومی، تاريخ محلي ايران، تاريخ دولت‌ها و سلسله‌هاي ايران، سفرنامه‌ها، منابع پژوهشي جديد، دسترسي به بیش از ۱۴۰ هزار باب و عنوان و ...

تولید نسخه جدید

تاریخ ایران اسلامی 2

متن 282 عنوان کتاب در 402 جلد در زمینه تاریخ ایران دوره اسلامی ...

متن 282 عنوان کتاب در 402 جلد در زمینه تاریخ ایران دوره اسلامی ...

تخفیف  25 %  40,000    30,000 تومان