نادر شاه و بازماندگانش، همراه با نامه‌های سلطنتی و اسناد سیاسی و اداری

زبان : فارسی

ناشر : زرين

سایر نویسندگان : نويسنده:نوایی، عبد الحسین

تعداد صفحات : 589ص.

موضوعات مرتبط : ایران - تاریخ - افشاریان، 1148 - 1218ق. - اسناد و مدارک - ایران - تاریخ - حکومت افغانان، 1135 - 1142ق. - اسناد و مدارک - ایران - تاریخ - صفویان، 907 - 1148ق. - اسناد و مدارک - نادر افشار، شاه ایران، 1100 - 1160ق. - اسناد و مدارک

کتاب "نادر شاه و بازماندگانش، همراه با نامه‌های سلطنتی و اسناد سیاسی و اداری" در نرم‌افزار کتابخانه ای زیر وجود دارد:

تاریخ ایران اسلامی

متن ۴۷۲ جلد کتاب در زمينه تاريخ ايران دوره اسلامي

متن كامل ۲۷۶ عنوان كتاب در ۴۷۲ جلد در زمينه تاريخ ايران دوره اسلامي، شامل: تاريخ عمومی، تاريخ محلي ايران، تاريخ دولت‌ها و سلسله‌هاي ايران، سفرنامه‌ها، منابع پژوهشي جديد، دسترسي به بیش از ۱۴۰ هزار باب و عنوان و ...

موجود نیست