اسناد و مکاتبات سیاسی ایران از سال ۱۱۰۵ تا ۱۱۳۵هـ.ق

زبان : فارسی

ناشر : وزارت فرهنگ و آموزش عالی، موسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگی (پژوهشگاه)

سایر نویسندگان : گردآورنده:نوایی، عبد الحسین

تعداد صفحات : ده، 212ص.

موضوعات مرتبط : ایران - تاریخ - اسناد و مدارک - ایران - تاریخ - صفویان، 907 - 1148ق. - اسناد و مدارک - حسین صفوی، شاه ایران، قرن 12ق.

کتاب "اسناد و مکاتبات سیاسی ایران از سال ۱۱۰۵ تا ۱۱۳۵هـ.ق" در نرم‌افزار های کتابخانه ای زیر وجود دارد:

تاریخ ایران اسلامی

متن ۴۷۲ جلد کتاب در زمينه تاريخ ايران دوره اسلامي

متن كامل ۲۷۶ عنوان كتاب در ۴۷۲ جلد در زمينه تاريخ ايران دوره اسلامي، شامل: تاريخ عمومی، تاريخ محلي ايران، تاريخ دولت‌ها و سلسله‌هاي ايران، سفرنامه‌ها، منابع پژوهشي جديد، دسترسي به بیش از ۱۴۰ هزار باب و عنوان و ...

تولید نسخه جدید

تاریخ ایران اسلامی 2

متن 282 عنوان کتاب در 402 جلد در زمینه تاریخ ایران دوره اسلامی ...

متن 282 عنوان کتاب در 402 جلد در زمینه تاریخ ایران دوره اسلامی ...

تخفیف  25 %  40,000    30,000 تومان