تاریخ عالم آرای عباسی

زبان : فارسی

ناشر : امير کبير

سایر نویسندگان : محقق:افشار، ایرج - نويسنده:اسکندر منشی

تعداد صفحات : 3ج. در چهار مجلد (1235ص.)

موضوعات مرتبط : ایران - تاریخ - صفویان، 907 - 1148ق. - عباس صفوی اول، شاه ایران، 978 - 1038ق. - نثر فارسی - قرن 11ق.

کتاب "تاریخ عالم آرای عباسی" در نرم‌افزار کتابخانه ای زیر وجود دارد:

تاریخ ایران اسلامی

متن ۴۷۲ جلد کتاب در زمينه تاريخ ايران دوره اسلامي

متن كامل ۲۷۶ عنوان كتاب در ۴۷۲ جلد در زمينه تاريخ ايران دوره اسلامي، شامل: تاريخ عمومی، تاريخ محلي ايران، تاريخ دولت‌ها و سلسله‌هاي ايران، سفرنامه‌ها، منابع پژوهشي جديد، دسترسي به بیش از ۱۴۰ هزار باب و عنوان و ...

موجود نیست