آداب و احکام زيارت

زبان : فارسی

ناشر : دفتر نشر معارف

سایر نویسندگان : گردآورنده:نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها، گروه اخلاق و عرفان

تعداد صفحات : 96ص.

موضوعات مرتبط : زیارت - آداب و رسوم - فقه جعفری - رساله عملیه - پرسش‏ها و پاسخ‏ها